Vytlačiť

poniklec otvorený

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae)

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.02 - neintenzívne kosenie Nízka 90,00 V+/B+
A04.02.01 - neintenzívne pasenie - hovädzí dobytok Nízka 100,00 V+/B+
A04.02.02 - neintenzívne pasenie - ovce Nízka 100,00 V+/B+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Poznámky

Monitoring sterilných a plodiacich trsov dňa 18.5.2020. Lokalita s optimálnym manažmentom, nízka vitalita spôsobená nedostatkom zrážok a suchom v jarných mesiacoch.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

4 200,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

22

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Fertilné rastliny

2,00


Kvetnaté rastliny

20,00


Plodové rastliny

1,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

25 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne, na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažment

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
poniklec otvorený Áno EN Nie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy