Vytlačiť

poniklec veľkokvetý

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae)

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Stredná 90,00 V-/B-
A04.02.05 - neintenzívne pasenie - zmiešaný dobytok Stredná 100,00 V+/B+
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Stredná 2,00 V-/B-
D02.03 - komunikačné stožiare a antény Nízka 4,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 25,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

37 700,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

664

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Fertilné rastliny

412,00


Kvetnaté rastliny

252,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

40 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

1,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

3,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
poniklec veľkokvetý Áno VU Nie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy