Vytlačiť

jazýčkovec jadranský

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží

Popis

lesostep

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01 - dopravné siete Vysoká 20,00 V-/B-
G05 - iné ľudské vplyvy Stredná 20,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 10,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Nízka 80,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Poznámky

Lokalitu sme monitorovali 16.3.2017 - listové ružice - 375 ks. Monitoring kvitnúcich rastlín - 6.6.2017 - 63 kvitnúcich rastlín. Kroviny sa rozrastajú. Lokalitu by bolo vhodné pokosiť, raz za dlhší čas prepásť.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

2 400,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

375

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Fertilné rastliny

63,00


Kvetnaté rastliny

312,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

29 600,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

5,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

13,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy