Vytlačiť

Bukové a jedľové kvetnaté lesy

Bukové a jedľové kvetnaté lesy


Kód TML

TML_9130_584

Dátum monitoringu

21.8.2013

Meno mapovateľa

Škovran Jaroslav


Výmera TML

121 793,79 m2

JPRL

204

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

75,00

E2

2,00


E1

50,00

E0

1,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

570 , 750

Sklon (%)

55,00

Expozícia

J

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

50,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

60,00

Rôznoveké (> 50 r.)

40,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

70,00

120,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Rôznoveké (> 50 r.)

50,00

160,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

7,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

60,00

Dvojetážový

40,00

Viacetážový

0,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

2

Zvlášť cenné

4

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

2

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

40,00

1 - Mierne zhoršený

55,00

2 - Stredne zhoršený

5,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 75,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.05 - Neintenzívne hospodárenie, ponechávanie suchárov, ležaniny a starých stromov Nízka 100,00 V+/B+

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
cistec lesný 1-10 menej ako 1%
zubacka cibulkonosná 1-10 menej ako 1%
kozonoha hostcová 1-10 menej ako 1%
kokorík praslenatý 1-10 menej ako 1%
bažanka trváca 1-10 menej ako 1%
šalátovka múrová 11-500 menej ako 1%
ploník stencený 0 menej ako 1%
veternica hájna 0 menej ako 1%
vrbovka kopcová 1-10 menej ako 1%
ostrica chlpatá 11-500 nad 25%
baza cierna E1 0,50
javor horský E1 0,50
prvosienka jarná 0 menej ako 1%
buk lesný E3 75,00
devätsil biely 0 menej ako 1%
buk lesný E2 2,00
jasen štíhly E1 0,50
hluchavka škvrnitá 1-10 menej ako 1%
javor horský E3 0,50
zádušník chlpatý 11-500 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy