Vytlačiť

klinček včasný Lumnitzerov

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Dealpínske travinnobylinné porasty

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B01.02 - Výsadba na nelesnej ploche - nepôvodné druhy Vysoká 50,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Poznámky

výsadba borovíc, zatienenie sa zvyšuje, vrstva opadaného ihličia. V čase monitoringu druh odkvitnutý, suché semenníky ešte dobre rozoznateľné, pomer sterilných a fertilných cca 50:50, prosperujúce trsy časté na hornej hrane svahu okolo borovíc v opade ihličia.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

1 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

100

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Fertilné rastliny

51,00


Kvetnaté rastliny

49,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

4 500,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

20,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy