Vytlačiť

jazýčkovec jadranský

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží

Popis

lesostep, mozaika biotopov 6210 a 40A0

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

70,00 % 20,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Stredná 60,00 V-/B-
D01 - dopravné siete Vysoká 25,00 V-/B-
E01.04 - iné typy osídlenia Vysoká 10,00 V-/B-
G05 - iné ľudské vplyvy Stredná 20,00 V-/B-
G05.09 - oplotenie Vysoká 5,00 V+
H05.01 - odpadky a pevný odpad Stredná 20,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 10,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 80,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

70,00 % 20,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Poznámky

Lokalitu sme monitorovali 14.1.2020 - listové ružice - 979 ks. Cesta je oproti minulému roku opäť širšia. Cesta rozjazdená ťažkými mechanizmami - výstavba diaľnice D4 - signalizačné oplotenie nebolo natiahnuté po celej línií, ale iba na 1 strane, napriek upozorneniu z minulého roka a ani nepokosili TML minulý rok v lete, ako sľúbili. Dňa 3.2.2020 sme urobili obhliadku so zástupcami D4R7 a signalizačné oplotenie natiahli po oboch stranách cesty. 26.2.2020 sme monitorovali lokalitu v súvislosti so zámerom kanoistov (E.I.A.). Lokalita zarastá, bolo by ju vhodné kosiť, alebo raz za dlhší čas prepásť. Biotop 6210 prechádza do biotopu 40A0. Kvitnúce rastliny monitorované 8.6.2020 - 197 kvitnúcich ks. 26.5.2020 sme riešili s políciou novú nelegálnu cestu presypanú cez lokalitu k budúcemu hausbotu. Lokalita je fragmentovaná prístupovými cestami k hausbotom, ktoré stále pribúdajú. D4R7 sľub napraviť a pokosiť lokalitu v roku 2020 dodržali, hlásili 18.8.2020, že dokosili, začali kosiť 11.8.2020.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

2 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

979

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Fertilné rastliny

197,00


Kvetnaté rastliny

782,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

29 400,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

5,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

25,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy