Vytlačiť

Bukové a jedľové kvetnaté lesy

Bukové a jedľové kvetnaté lesy


Kód TML

TML_9130_158

Dátum monitoringu

26.8.2013

Meno mapovateľa

Škovran Jaroslav


Výmera TML

59 822,01 m2

JPRL

341

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

73,00

E2

5,00


E1

35,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

495 , 530

Sklon (%)

30,00

Expozícia

JV

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

25,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

60,00

Rôznoveké (> 50 r.)

40,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

50,00

80,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Rôznoveké (> 50 r.)

30,00

100,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

20,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

40,00

Dvojetážový

60,00

Viacetážový

0,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

2

Zvlášť cenné

2

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

1

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

70,00

1 - Mierne zhoršený

30,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 60,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 50,00
Výchovné zásahy 50,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.03 - Odstránenie podrastu Nízka 30,00 V-/B-
B02.04 - Odstránenie scuhárov a ležaniny Nízka 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
jacmienka európska 1-10 menej ako 1%
Prunus avium (syn.) E3 0,50
ostrica lesná 11-500 menej ako 1%
Lamium luteum (syn.) 11-500 medzi 1% a 25%
bažanka trváca 1-10 menej ako 1%
javor horský E3 5,00
ostrica previsnutá 0 menej ako 1%
javor polný E3 0,50
jasen štíhly E1 2,00
buk lesný E1 15,00
lipkavec lesný 1-10 menej ako 1%
ostružina srstnatá 11-500 medzi 1% a 25%
topol osikový E1 0,50
šalvia lepkavá 11-500 menej ako 1%
šalátovka múrová 1-10 menej ako 1%
brest horský E1 1,00
brectan popínavý 1-10 menej ako 1%
topol osikový E3 0,50
jasen štíhly E3 0,50
baza cierna E1 0,50

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy