Vytlačiť

Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov

Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov

Kód TML

TML_3220_020 (194,72 m2)

Percento plochy

50,00 %

Dátum monitoringu

12.8.2019

Meno mapovateľa

Galvánek Dobromil


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Br2 - Horské vodné toky a bylinné porasty pozdlž ich brehov 50,00
Br6 - Brehové porasty devätsilov 50,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

70,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

50,00 % 50,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Na lokalite sa zvyšuje zastúpenie biotopu Br6. Je pravdepodobné, že postupne sukcesne vytlačí biotop Br2.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
pichliac zelinový E1 1 - menej ako 1%
konopác obycajný E1 1 - menej ako 1%
lulok sladkohorký E1 1 - menej ako 1%
Myosotis scorpioides agg. E1 1 - menej ako 1%
lipkavec potocný E1 1 - menej ako 1%
smlz patrstový E1 1 - menej ako 1%
valeriána lekárska E1 1 - menej ako 1%
mäta dlholistá E1 1 - menej ako 1%
žerušnica horká E1 1 - menej ako 1%
krkoška chlpatá E1 1 - menej ako 1%
cistec lesný E1 1 - menej ako 1%
vratic obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
devätsil lekársky E1 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy