Vytlačiť

Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Kód TML

TML_3150_094 (19 387,78 m2)

Percento plochy

79,00 %

Dátum monitoringu

27.6.2019

Meno mapovateľa

Hrivnák Richard


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ... 79,00
Vo8 - Spolocenstvá bylín a šachorín eutrofných mokradí s kolísajúcou vodnou hladinou 10,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

80,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.04.02 - nedostatok záplav Stredná 100,00 B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

zo sledovaných lokalít na Latorici v roku 2019 určite najkrajšia TML pH vody 6,8; vodivosť vody 290 mikroS/cm


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
haluchovka vodná E1 1 - menej ako 1%
steblovka vodná E1 1 - menej ako 1%
bahnicka mociarna E1 1 - menej ako 1%
vodnianka žabia E1 1 - menej ako 1%
spirodelka mnohokorenová E1 1 - menej ako 1%
potocník širokolistý E1 1 - menej ako 1%
žaburinka menšia E1 2 - medzi 1% a 50%
škripinec jazerný E1 1 - menej ako 1%
cervenavec lesklý E1 2 - medzi 1% a 50%
chrastnica trstovníkovitá E1 1 - menej ako 1%
šípovka vodná E1 2 - medzi 1% a 50%
roripa obojživelná E1 2 - medzi 1% a 50%
lekno biele E1 1 - menej ako 1%
leknica žltá E1 2 - medzi 1% a 50%
salvínia plávajúca E1 1 - menej ako 1%
rožkatec ponorený E1 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy