Vytlačiť

Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea

Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea

Kód TML

TML_3130_016 (8 650,05 m2)

Percento plochy

0,00 %

Dátum monitoringu

26.6.2019

Meno mapovateľa

Hrivnák Richard


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ... 28,00
Lk10 - Vegetácia vysokých ostríc 0,50
Vo8 - Spolocenstvá bylín a šachorín eutrofných mokradí s kolísajúcou vodnou hladinou 0,50

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

40,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F02.03 - rekreačný rybolov Nízka 40,00 V-/B-
K02.03 - eutrofizácia (prirodzená) Nízka 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

pokryvnosť etáží pre celú TML relatívne vysoká hladina vody nevytvárajúca vhodné podmienky pre výskyt cieľového biotopu; na miestach s nižšou hladinou (okraje ramena) boli vyvinuté porasty spoločenstva Cicuto-Caricetum pseudocyperi pH vody 8,2; vodivosť vody 180 mikroS/cm


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
lulok sladkohorký E1 1 - menej ako 1%
salvínia plávajúca E1 2 - medzi 1% a 50%
rozpuk jedovatý E1 1 - menej ako 1%
ostrica pašachorová E1 1 - menej ako 1%
ostrica štíhla E1 1 - menej ako 1%
ostrica pluzgierkatá E1 1 - menej ako 1%
rožkatec pohrúžený E1 2 - medzi 1% a 50%
žaburinka trojbrázdová E1 1 - menej ako 1%
žaburinka menšia E1 2 - medzi 1% a 50%
vodnianka žabia E1 2 - medzi 1% a 50%
spirodelka mnohokorenová E1 1 - menej ako 1%
šípovka vodná E1 1 - menej ako 1%
chrastnica trstovníkovitá E1 1 - menej ako 1%
kotvica plávajúca E1 2 - medzi 1% a 50%
haluchovka vodná E1 1 - menej ako 1%
štiavec konský E1 1 - menej ako 1%
kosatec žltý E1 1 - menej ako 1%
rožkatec ponorený E1 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy