Vytlačiť

Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Kód TML

TML_3150_017 (5 993,27 m2)

Percento plochy

0,00 %

Dátum monitoringu

26.6.2019

Meno mapovateľa

Hrivnák Richard


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Kr8 - Vrbové kroviny stojatých vôd 3,00
Lk11 - Trstinové spolocenstvá mokradí (Phragmition) 12,00
Vo8 - Spolocenstvá bylín a šachorín eutrofných mokradí s kolísajúcou vodnou hladinou 85,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

3,00


E1

100,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K01.02 - zazemňovanie Stredná 100,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Nízka 100,00 V-/B-
K02.03 - eutrofizácia (prirodzená) Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

50,00 % 50,00 %

Poznámky

pokryvnosť etáží pre celú TML bez vody na povrchu


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
ostrica pobrežná E1 1 - menej ako 1%
jelša lepkavá E1 1 - menej ako 1%
vrbica vrbolistá E1 1 - menej ako 1%
psiarka plavá E1 1 - menej ako 1%
cerkác obycajný E1 1 - menej ako 1%
pichliac rolný E1 1 - menej ako 1%
kostihoj lekársky E1 1 - menej ako 1%
prhlava dvojdomá E1 1 - menej ako 1%
dvojzub listnatý E1 1 - menej ako 1%
mliec rolný E1 1 - menej ako 1%
vrba popolavá E2 2 - medzi 1% a 50%
ježatec lalocnatý E1 1 - menej ako 1%
karbinec európsky E1 1 - menej ako 1%
Erigeron annuus (syn.) E1 1 - menej ako 1%
pálka širokolistá E1 2 - medzi 1% a 50%
steblovka vodná E1 2 - medzi 1% a 50%
štiavec prímorský E1 2 - medzi 1% a 50%
roripa obojživelná E1 2 - medzi 1% a 50%
haluchovka vodná E1 3 - nad 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy