Vytlačiť

Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea

Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea

Kód TML

TML_3130_015 (1 197,48 m2)

Percento plochy

0,10 %

Dátum monitoringu

28.6.2019

Meno mapovateľa

Hrivnák Richard


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
3130 - Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae... 0,10
3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ... 10,00
Br8 - Bylinné brehové porasty tecúcich vôd 80,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,10


E1

0,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity Nízka 20,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Nízka 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

50,00 % 50,00 %

Vyhliadky biotopu

50,00 % 50,00 %

Poznámky

v čase návštevy na lokalite bola voda nad povrchom pôdy; v mesiacoch júl a august boli intenzívnejšie zrážky a nebol predpoklad obnaženia dna nádrže (bez následnej kontroly)


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
močiarka vodná E1 2 - medzi 1% a 50%
iskerník plamenný E1 1 - menej ako 1%
bahnicka mociarna E1 1 - menej ako 1%
psiarka kolienkatá E1 2 - medzi 1% a 50%
vrbica vrbolistá E1 1 - menej ako 1%
steblovka splývavá E1 2 - medzi 1% a 50%
žabník skorocelový E1 1 - menej ako 1%
pálka úzkolistá E1 1 - menej ako 1%
žaburinka menšia E1 2 - medzi 1% a 50%
karbinec európsky E1 1 - menej ako 1%
skorocel väcší E1 1 - menej ako 1%
Juncus buffonius agg. E1 1 - menej ako 1%
dvojzub listnatý E1 1 - menej ako 1%
sitina clánkovaná E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy