Vytlačiť

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Kód TML

TML_3260_008 (4 730,49 m2)

Percento plochy

10,00 %

Dátum monitoringu

30.7.2019

Meno mapovateľa

Hrivnák Richard


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
3260 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitr... 10,00
Lk11 - Trstinové spolocenstvá mokradí (Phragmition) 0,50

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

45,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01 - znečistenie povrchových vôd Stredná 100,00 B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

zakalený tok po silnej búrke v predošlých dňoch = odhad pokryvnosti biotopu a druhov, ako aj celkový zoznam druhov, môže byť tak negatívne ovplyvnený pH vody 7,4; vodivosť vody 294 mikroS/cm Zanichellia palustris subsp. pedicillata má byť správne len na úrovni druhu Z.p. (táto možnosť nie je v databáze druhov dostupná)


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
Rhynchostegium riparioides E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
Zanichellia palustris subsp. pedicellata (syn.) E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
ježohlav vzpriamený E1 občasný (3 až 5 jedincov)
chrastnica trstovníkovitá E1 občasný (3 až 5 jedincov)
stolístok klasnatý E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
vrbovka chlpatá E1 občasný (3 až 5 jedincov)
kosatec žltý E1 občasný (3 až 5 jedincov)
pramenovka obycajná E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
močiarka vodná E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
cervenavec kuceravý E1 častý (do 10 % pokryvnosti)

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy