Vytlačiť

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Kód TML

TML_3260_017 (2 739,00 m2)

Percento plochy

3,00 %

Dátum monitoringu

5.8.2019

Meno mapovateľa

Hrivnák Richard


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
3260 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitr... 3,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

35,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01.04 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené urbanizáciou Stredná 100,00 V-/B-
H01.08 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

70,00 % 30,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

50,00 % 50,00 %

Poznámky

silné znečistenie komunálnym odpadom a splaškami! pHvody 8,2; vodivosť vody 274 mikroS/cm


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
mociarka štetôckovitá E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
pramenovka obycajná E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
Rhynchostegium riparioides E1 častý (do 10 % pokryvnosti)

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy