Vytlačiť

Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Kód TML

TML_3150_020 (3 322,00 m2)

Percento plochy

50,00 %

Dátum monitoringu

6.8.2019

Meno mapovateľa

Hrivnák Richard


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ... 50,00
Lk11 - Trstinové spolocenstvá mokradí (Phragmition) 1,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

80,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F02.03 - rekreačný rybolov Nízka 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

49% plochy = voda bez prítomnosti vyšších rastlín Algae filamentosae = 55% pokryvnosť plochy biotopu pH vody 8,6, vodivosť vody 286 mikroS/cm


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
bahnicka mociarna E1 1 - menej ako 1%
ježohlav vzpriamený E1 1 - menej ako 1%
cervenavec malický E1 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy