Vytlačiť

Vnútrozemské slaniská a slané lúky

Vnútrozemské slaniská a slané lúky

Kód TML

TML_1340_006 (43 095,26 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

18.9.2019

Meno mapovateľa

Eliáš Pavol


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Sl1 - Vnútrozemské slaniská a slané lúky 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

5,00


E1

90,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03 - kosenie Nízka 0,00 B+
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Nízka 100,00 V-
I02 - problémové pôvodné druhy Stredná 20,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

80,00 % 20,00 %

Manažment biotopu

70,00 % 30,00 %

Vyhliadky biotopu

80,00 % 20,00 %

Poznámky

V roku 2019 lokalita nebola pokosená, v predchádzajúcich rokoch sa kosila pravidelne. Pravdepodobne ide len o prechodné upustenie od tohto vhodného manažmentu TML. Po pomulčovaní lokality v roku 2015 zanikla malá populácia Camphorosma annua, nepodarilo sa ju potvrdiť ani v roku 2019. Bol vykonaný transfer diaspór z lokality TML_1340_005.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
palina slanomilná E1 2 - medzi 1% a 50%
nátržník husí E1 1 - menej ako 1%
nevädzka porýnska E1 2 - medzi 1% a 50%
nátržník strieborný E1 1 - menej ako 1%
cesnak polný E1 1 - menej ako 1%
mliecnik chvojkový E1 2 - medzi 1% a 50%
hviezdnik rocný E1 1 - menej ako 1%
divozel švábový E1 1 - menej ako 1%
kamienka lekárska E1 1 - menej ako 1%
mliecnik vrbolistý E1 1 - menej ako 1%
šarinka obycajná E1 1 - menej ako 1%
ladenec tenkolístkový E1 2 - medzi 1% a 50%
steblovec odstávajúci E1 2 - medzi 1% a 50%
smlz kroviskový E1 2 - medzi 1% a 50%
rebrícek panónsky E1 2 - medzi 1% a 50%
reznacka lalocnatá E1 1 - menej ako 1%
psincek poplazový E1 2 - medzi 1% a 50%
astrička panónska E1 2 - medzi 1% a 50%
skorocel prímorský E1 2 - medzi 1% a 50%
ruža šípová E2 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy