Vytlačiť

palina skalná

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou

Popis

Štrbinová vegetácia vo vápencových skalách

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Severná časť karbonátových skál Belianskych Tatier, druh sa vyskytuje hlavne v štrbinách skál východne a južne orientovaných. V tomto roku bolo veľmi málo jedincov fertilných, ojedinele boli jedince max. s jedným kvetom.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

100,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

60

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

8,00


Kvetnaté rastliny

52,00


Plodové rastliny

8,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

2 500,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne, na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažment

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
plešivec karpatský Nie LR Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
palina skalná Áno VU Nie
astra alpínska Nie VU Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
zvonček maličký Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
ostrica pevná Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
chudôbka vždyzelená Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
chudôbka plstnatá Áno NT Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
ostrička myšia Áno CRr Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
turica jednoúborová Nie VU Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
ocianka solnohradská Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
horcek žltkastý tatranský Nie LR Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
plesnivec alpínsky Áno VU Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
kuricka Gerardova Nie VU Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
ostropysk karpatský Áno VU Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
ostropysk poľný tatranský Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
lipnica alpínska Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
Saxifraga x patens Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
lomikamen vždyzelený Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
lomikamen metlinatý Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
silenka bezbylová vyššia Nie LR Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy