Vytlačiť

Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov

Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov

Kód TML

TML_3220_023 (1 687,57 m2)

Percento plochy

60,00 %

Dátum monitoringu

26.8.2019

Meno mapovateľa

Krišovský Peter


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

30,00


E1

90,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
I01 - druhové invázie Stredná 100,00 V-/B-
J02.02.01 - bagrovanie / odstránenie riečnych sedimentov Nízka 30,00 V+/B+
J02.04.02 - nedostatok záplav Vysoká 100,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 30,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

10,00 % 60,00 % 30,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Lokalita z dôvodu ustáleného vodného režimu (vodné nádrže za hranicou SK/PL) a nedostatku záplav, podlieha sukcesii vŕbami a to hlavne časť TML, v jej strede, kde je štrkový nános cca 1,5 m nad hladinou rieky. Tu ich zatiaľ prirodzene potláča, reguluje bobor vodný, ktorý sa vyskytuje na lokalite. Za potenciálne pozitívne je možné predpokladať aj nepravidelné odstraňovanie (raz za 5 a viac rokov) časti štrkového nánosu prevádzkovateľmi pltnice, čím dochádza k narušeniu lokality a odstraňovaniu vŕbového porastu. Zápis TML bol vykonaný len v jej zakreslených hraniciach, nie podľa rozmeru lokality uvedenej autorom založenia TML "5x15 x 400m" nakoľko tento rozmer nekorešponduje zo zakreslenými hranicami aj napriek tomu, že biotop je najkvalitnejší práve za zakreslenou hranicou TML. V pôvodnom zápise prvá fotografia na biotop a lokalitu nie je z predmetnej lokality, pravdepodobne bola autorom omylom zaradená z rieky Poprad.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
dvojzub listnatý E1 1 - menej ako 1%
štiavec kuceravý E1 1 - menej ako 1%
veronika obycajná E1 1 - menej ako 1%
karbinec európsky E1 1 - menej ako 1%
nezábudka mociarna E1 1 - menej ako 1%
vratic obycajný E1 1 - menej ako 1%
veronika potocná E1 1 - menej ako 1%
reznacka lalocnatá E1 1 - menej ako 1%
praslicka rolná E1 2 - medzi 1% a 50%
kostrava lúcna E1 2 - medzi 1% a 50%
psincek poplazový E1 2 - medzi 1% a 50%
mäta dlholistá E1 2 - medzi 1% a 50%
netýkavka malokvetá E1 1 - menej ako 1%
pýrovníkovec psí E1 1 - menej ako 1%
vrba purpurová E1 2 - medzi 1% a 50%
devätsil lekársky E1 2 - medzi 1% a 50%
smlz patrstový E1 2 - medzi 1% a 50%
Phalaris arundinacea (syn.) E1 3 - nad 50%
kostihoj lekársky E1 1 - menej ako 1%
roripa lesná E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy