Vytlačiť

Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov

Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov

Kód TML

TML_3220_028 (176,11 m2)

Percento plochy

50,00 %

Dátum monitoringu

22.8.2019

Meno mapovateľa

Krišovský Peter


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

1,00


E1

90,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
I01 - druhové invázie Vysoká 100,00 V-/B-
J02.04.01 - záplavy Stredná 100,00 V+/B+
J02.11 - smetiská, skladovanie vybagrovaných usadenín Stredná 20,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 50,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

20,00 % 30,00 % 50,00 %

Manažment biotopu

70,00 % 30,00 %

Vyhliadky biotopu

50,00 % 50,00 %

Poznámky

Absencia záplav v súčasnosti má za následok sukcesiu a je možné predpokladať zánik lokality, sú tu vhodné podmienky pre invázne rastliny, čo podporuje aj smetisko s odpadom z miestnych záhrad.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
datelina plazivá E1 1 - menej ako 1%
datelina hybridná E1 1 - menej ako 1%
veronika potocná E1 1 - menej ako 1%
krkoška chlpatá E1 1 - menej ako 1%
cistec mociarny E1 1 - menej ako 1%
cistec lesný E1 1 - menej ako 1%
zádušník brectanovitý E1 1 - menej ako 1%
angelika lesná E1 1 - menej ako 1%
netýkavka žliazkatá E1 1 - menej ako 1%
netýkavka malokvetá E1 1 - menej ako 1%
prhlava dvojdomá E1 2 - medzi 1% a 50%
Phalaris arundinacea (syn.) E1 2 - medzi 1% a 50%
smlz patrstový E1 2 - medzi 1% a 50%
jelša sivá E1 1 - menej ako 1%
vrbovka ružová E1 1 - menej ako 1%
vrba sivá E2 1 - menej ako 1%
vrba purpurová E2 1 - menej ako 1%
vrba sivá E1 1 - menej ako 1%
lipnica pospolitá E1 1 - menej ako 1%
pýrovníkovec psí E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy