Vytlačiť

Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa

Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa

Kód TML

TML_8120_014 (55 590,67 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

13.8.2019

Meno mapovateľa

Sedláková Blažena


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Al3c - Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 30,00
Sk4 - Karbonátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni 70,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

10,00


E1

35,00

E0

10,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Nízka 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

90,00 % 10,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

90,00 % 10,00 %

Poznámky

Karbonátové sutiny sú stabilné, postupne zarastajú vegetáciou, pohyb skalného materiálu je zanedbateľný, kým nie je na lokalite pohyb návštevníkov.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
bedrovník väcší E1 1 - menej ako 1%
Ranunculus breyninus E1 1 - menej ako 1%
prilbica tuhá E1 1 - menej ako 1%
lipnica alpínska E1 1 - menej ako 1%
skalnicník gulkovitý srstnatý E1 2 - medzi 1% a 50%
tomka alpínska E1 1 - menej ako 1%
silenka obycajná E1 1 - menej ako 1%
kostrava tatranská E1 1 - menej ako 1%
lipkavec nerovnakolistý E1 1 - menej ako 1%
devätorník velkokvetý E1 1 - menej ako 1%
luskác lekársky E1 1 - menej ako 1%
kuricka vápencová E1 1 - menej ako 1%
Knautia sp. E1 1 - menej ako 1%
lan precistujúci E1 1 - menej ako 1%
horcinka horká E1 1 - menej ako 1%
kruštík tmavočervený E1 1 - menej ako 1%
ostrica vždyzelená pravá E1 1 - menej ako 1%
ostrevka vápnomilná E1 1 - menej ako 1%
lazerník širokolistý E1 1 - menej ako 1%
náprstník velkokvetý E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy