Vytlačiť

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos

Kód TML

TML_3240_028 (2 042,37 m2)

Percento plochy

10,00 %

Dátum monitoringu

2.8.2019

Meno mapovateľa

Krišovský Peter


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Pokryvnosť etáže

E3

50,00

E2

50,00


E1

30,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania Vysoká 100,00 V-/B-
A05.01 - chov zvierat Vysoká 100,00 V-/B-
G05.09 - oplotenie Vysoká 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Lokalita je oplotená, E1 úplne vypasená, z veľkej časti zošlapaná chovom oviec, danielov, hydiny a pod. Lokalitu môžeme považovať za zaniknutú, v prípade, že stav bude pretrvávať. Nakoľko je TML oplotená, lokalita je monitorovaná kamerovým systémom nie je možné vyfotografovať vlastnú lokalitu. Foto sú len spoza oplotenia, ale ilustrujú celkový stav lokality.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
pichliac rolný E1 2 - medzi 1% a 50%
palina obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
prhlava dvojdomá E1 2 - medzi 1% a 50%
vrba krehká E3 1 - menej ako 1%
borovica lesná E3 1 - menej ako 1%
cremcha obycajná E2 2 - medzi 1% a 50%
cremcha obycajná E3 2 - medzi 1% a 50%
smrek obycajný E3 1 - menej ako 1%
vrba sivá E3 2 - medzi 1% a 50%
jelša sivá E3 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy