Vytlačiť

palina skalná

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Silikátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni

Popis

Stabilizovaná sutina v mylonitovom pásme pod stenami Javorových štítov

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K01.01 - erózia Nízka 20,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Sutiny v spodnej časti lemuje turistický chodník do sedla Sedielko. Vegetácia je čiastočne v dobrom stave, podľa poveternostných podmienok bývajú zosuvy v niektorých rokoch viditeľné, na čo nadväzuje aj opad skál zo stien Javorových štítov.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

50,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

25

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Fertilné rastliny

0,00


Kvetnaté rastliny

8,00


Plodové rastliny

7,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

7 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
palina skalná Áno VU Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
rožec jednokvetý Áno VUr Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
rožec vlnatý Nie NT Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
rožec roľný žľaznatý Nie NT Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
lyžičník tatranský Áno VUr Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
klinček ľadovcový Nie VU Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
dryádka osemlupienková Nie VU Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
mak tatranský Áno EN Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
lomikameň zohnutolistý Nie ENr Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
lomikameň karpatský Áno EN Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
lomikamen protistojnolistý Nie VU Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
lomikamen machovitý Nie VU Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
lomikamen metlinatý Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
lomikamen pižmový Nie VU Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
lomikamen vystupujúci Nie LR Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy