Vytlačiť

Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa

Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa

Kód TML

TML_8120_031 (29 460,97 m2)

Percento plochy

90,00 %

Dátum monitoringu

16.7.2019

Meno mapovateľa

Žlkovanová Katarína


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Sk4 - Karbonátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni 90,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

2,00


E1

70,00

E0

2,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
hlavác lesklý E1 1 - menej ako 1%
borovica horská E2 2 - medzi 1% a 50%
zerva hlavickatá E1 1 - menej ako 1%
vŕba sieťkovaná E1 1 - menej ako 1%
lipkavec nerovnakolistý E1 1 - menej ako 1%
lan konáristy E1 1 - menej ako 1%
iskerník obličkolistý E1 1 - menej ako 1%
dúška alpská E1 1 - menej ako 1%
chudôbka vždyzelená E1 1 - menej ako 1%
pätprstnica obyčajná E1 1 - menej ako 1%
pochybok nízky E1 1 - menej ako 1%
kosatka kalíškatá E1 1 - menej ako 1%
bielokvet mociarny E1 1 - menej ako 1%
všivec praslenatý E1 1 - menej ako 1%
devätorníkovec alpínsky E1 1 - menej ako 1%
silenka bezbyľová E1 1 - menej ako 1%
zvonček maličký E1 1 - menej ako 1%
ostrevka tatranská E1 2 - medzi 1% a 50%
lomikamen sivý E1 1 - menej ako 1%
dryádka osemlupienková E1 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy