Vytlačiť

Vnútrozemské slaniská a slané lúky

Vnútrozemské slaniská a slané lúky

Kód TML

TML_1340_045 (2 277,08 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

7.6.2019

Meno mapovateľa

Dítě Daniel


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Sl2 - Karpatské travertínové slaniská 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

35,00

E0

5,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G05.01 - zošľapávanie, nadmerné využívanie Stredná 90,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

50,00 % 50,00 %

Poznámky

TML sa rozprestiera v okolí umelo navŕtaného "gejzíru", neskôr boli zvyšky po vrte ostránené a v súčasnosti sa tu nachádza pramenná misa, z vytekajúcej minerálnej vody sa intenzívne zráža pramenit (travertín). Až do vybudovania diaľnice bola lokalita veľmi intenzívne navštevovaná (desiatky až stovky návštevníkov denne), v súčasnosti návštevnosť poklesla, stále je však pomerne vysoká. Návštevníci intenzívnym zošľapom negatívne zasahujú do prostredia a najmä do vodného režimu - neustále odkláňanie/prekladanie odtokov vody budovaním hrádzok a podobne. Zošľap však nie je len čisto negatívny faktor, na druhej strane brdzí sukcesiu, voči druhovému zloženiu vegetácie sa neprejavuje vyložene negatívne. Pre lokalitu by však bolo lepšie eliminovať návštevnosť a do vegetácie prípadne zasahovať manažmentovými opatreniami, ak sa to ukáže nevyhnutné.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
nátržník husí E1 1 - menej ako 1%
Centaurea jacea (syn.) E1 1 - menej ako 1%
škripinec dvojbliznový E1 1 - menej ako 1%
barička prímorská E1 2 - medzi 1% a 50%
sivuľka prímorská E1 1 - menej ako 1%
hadomor maloúborový E1 1 - menej ako 1%
rebrícek obycajný E1 1 - menej ako 1%
ostrica vzdialená E1 2 - medzi 1% a 50%
páperec nízky E1 2 - medzi 1% a 50%
škripinka stlacená E1 1 - menej ako 1%
kostrava trstovníkovitá E1 2 - medzi 1% a 50%
bahnička málokvetá E1 1 - menej ako 1%
štrkác neskorý E1 1 - menej ako 1%
zdravienok neskorý E1 1 - menej ako 1%
psincek poplazový E1 2 - medzi 1% a 50%
pichliac sivý E1 1 - menej ako 1%
prútnik hviezdovitý E0 2 - medzi 1% a 50%
zlatolist mociarny E0 1 - menej ako 1%
skorocel prímorský E1 2 - medzi 1% a 50%
bielokvet mociarny E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy