Vytlačiť

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Kód TML

TML_3260_006 (7 595,92 m2)

Percento plochy

45,00 %

Dátum monitoringu

12.7.2018

Meno mapovateľa

Hrivnák Richard


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
3260 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitr... 45,00
Br8 - Bylinné brehové porasty tecúcich vôd 1,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

45,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01.08 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami Nízka 1,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Otvorená vodná plocha bez makrofytov –54%. Početne sú zastúpené aj vláknité riasy, ca 10–15%


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
močiarka vodná E1 početný (od 11 – 50 % pokryvnosti)
vodomor kanadský E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
žaburinka menšia E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
cervenavec kuceravý E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
steblovka splývavá E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
stolístok klasnatý E1 častý (do 10 % pokryvnosti)

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy