Vytlačiť

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Kód TML

TML_3260_001 (4 995,95 m2)

Percento plochy

1,00 %

Dátum monitoringu

4.7.2018

Meno mapovateľa

Hrivnák Richard


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
3260 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitr... 1,00
Lk11 - Trstinové spolocenstvá mokradí (Phragmition) 10,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

40,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01.08 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami Nízka 1,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

40,00 % 60,00 %

Manažment biotopu

90,00 % 10,00 %

Vyhliadky biotopu

70,00 % 30,00 %

Poznámky

Vodná plocha bez makrofytov – 89% z TML Algae filamentosae – častý druh do 10%


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
pálka širokolistá E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
chrastnica trstovníkovitá E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
psiarka kolienkatá E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
steblovka splývavá E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
okrasa okolíkatá E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
ježohlav vzpriamený E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
ježohlav jednoduchý E1 častý (do 10 % pokryvnosti)

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy