Vytlačiť

Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov

Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov

Kód TML

TML_3220_029 (1 221,47 m2)

Percento plochy

75,00 %

Dátum monitoringu

10.7.2018

Meno mapovateľa

Foff Vladimír


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Br2 - Horské vodné toky a bylinné porasty pozdlž ich brehov 75,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

95,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F02.03 - rekreačný rybolov Nízka 5,00 V-/B-
J02.12 - hrádze, upravené brehy všeobecne Stredná 50,00 V-/B-
K01.01 - erózia Stredná 50,00 V-/B-
L08 - záplavy (prírodné procesy) Stredná 100,00 V+/B+

Kvalita biotopu na lokalite

50,00 % 50,00 %

Manažment biotopu

90,00 % 10,00 %

Vyhliadky biotopu

50,00 % 50,00 %

Poznámky

začiatok plochy: 20,51222/49,24541 koniec plochy: 20,51283/49,24605 veľkosť plochy: 2 x 150 m


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
pichliac rolný E1 1 - menej ako 1%
lipkavec potocný E1 2 - medzi 1% a 50%
kostrava lúcna E1 1 - menej ako 1%
púpavec srstnatý E1 1 - menej ako 1%
vrba purpurová E1 1 - menej ako 1%
škarda dvojrocná E1 1 - menej ako 1%
lipnica mociarna E1 2 - medzi 1% a 50%
vrbovka chlpatá E1 1 - menej ako 1%
túžobník brestový E1 1 - menej ako 1%
zlatobyl kanadská E1 2 - medzi 1% a 50%
štiavec tupolistý E1 1 - menej ako 1%
pýr plazivý E1 1 - menej ako 1%
lipnica lúcna E1 1 - menej ako 1%
ovsík obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
paštrnák siaty E1 1 - menej ako 1%
reznacka lalocnatá E1 1 - menej ako 1%
prhlava dvojdomá E1 2 - medzi 1% a 50%
datelina hybridná E1 1 - menej ako 1%
smlz patrstový E1 1 - menej ako 1%
vratic obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy