Vytlačiť

ochyrea tatranská

ochyrea tatranská


Kód TML

TML_OchyTatr_004 (10 115,48 m2)

Meno mapovatela

Suja Juraj

Dátum monitoringu

7.7.2018


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

horský vodný tok v kosodrevine

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Stredná 20,00 B-
F04.01 - drancovanie floristických lokalít Nízka 10,00 B-
K04.01 - súťaživosť (flóra) Nízka 5,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Poznámky

Lokalizáciu TMP3 sa nepodarilo presne identifikovať podľa fotografie, zrejme došlo k posunu skál v toku. V mieste súradnice bol identifikovaný výskyt druhu na inom mieste. Na TMP2 druh nebol identifikovaný - došlo pravdepodobne k strhnutiu celej populácie zo skaly vplyvom silného prietoku. Výskyt druhu na TMP5 bol obmedzený z dôvodu sukcesie a konkurencie iných machov.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
1 0,34 x 0,46 červený bod na vrchu skaly v toku, na ktorom sa druh nachádza a červené označenie na chodníku v mieste TMP TML_OchyTatr_004_20180707_001.jpg
2 0,38 x 0,69 červený bod na skale s výskytom druhu a červený bod na konári nad TMP (cca 2m vyššie od TMP1) TML_OchyTatr_004_20180707_003.jpg
3 0,23 x 0,40 červený bod na skale s výskytom druhu a tiež na chodníku v mieste TMP TML_OchyTatr_004_20180707_004.jpg
4 0,33 x 0,41 červené body na skalách, medzi ktorými sa nachádza TMP a tiež označenie na chodníku v mieste TMP TML_OchyTatr_004_20180707_006.jpg
5 0,50 x 0,45 červený bod na skale vedľa toku (skalný stupeň, pod ktorým sa nachádza TMP) a označenie na chodníku TML_OchyTatr_004_20180707_008.jpg
6 1,00 x 1,75 červený bod na skale pri brehu (od chodníka) - TMP je v toku priamo v sklonitej časti TML_OchyTatr_004_20180707_010.jpg
7 0,14 x 0,17 menšia skala priamo v toku, pod väčšou skalou s červenou značkou - na brehu toku TML_OchyTatr_004_20180707_012.jpg

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
zmácanec Smithov 5 20,00 % 40,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
zmácanec Smithov 7 40,00 % 40,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
zmácanec Smithov 6 30,00 % 40,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
zmácanec Smithov 1 23,00 % 40,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
zmácanec Smithov 2 4,00 % 40,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
zmácanec Smithov 3 5,00 % 40,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
zmácanec Smithov 4 20,00 % 40,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
Jungermannia pumila 6 10,00 % 2,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
Jungermannia pumila 7 10,00 % 2,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
Jungermannia pumila 5 5,00 % 2,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
ochyrea tatranská 5 0,50 % 1,00 % determinácia v teréne VODA_MOZAIKA - permanentne oplachovaná vodou, rastie mozaikovito medzi inými druhmi
ochyrea tatranská 2 0,00 % 1,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 2 5,00 % 20,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 1 40,00 % 20,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 6 15,00 % 20,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 5 35,00 % 20,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 7 25,00 % 20,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 4 15,00 % 20,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 3 80,00 % 20,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
Palustriella commutata 5 40,00 % 10,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy