Vytlačiť

vrchovka alpínska

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

brehové porasty pozdĺž vodného toku

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Nízka 1,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

druh sa vyskytoval na viacerých miestach bodovo pozdĺž vodného toku v brehovom poraste s Petasitesmi od súradnice 49°10,910", 19°39,316" (nad druhým mostom v Bobroveckej doline) až po mostík asi v strede doliny (49°11,961", 19°39,298")


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

600,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

2 500

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

2 500,00


Kvetnaté rastliny


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

6 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

50,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne, na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažment

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy