Vytlačiť

prilbica tuhá moravská

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Prameniská horského a subalpínskeho stupna na nevápencových horninách

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

55,00 % 30,00 % 15,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie Stredná 60,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Nízka 90,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

80,00 % 15,00 % 5,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

40,00 % 40,00 % 20,00 %

Poznámky

Na lokalite sa vo väčšine prípadov vyskytuje Aconitum firmum subsp. firmum, celková početnosť druhu na lokalite je vzhľadom na členitosť terénu odhadnutá v hrubom na cca 200 ks. Odhadom som stanovil početnosť poddruhu Aconitum firmum subsp. moravicum na 30% populácie. Existenciou poddruhu Aconitum firmum subsp. moravicum na lokalite si nie som istý.


Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

1 800,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Počet jedincov (ks)

70

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

80,00


Kvetnaté rastliny

20,00


Plodové rastliny

40,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

2 500,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

40,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne, na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažment

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy