Vytlačiť

ochyrea tatranská

ochyrea tatranská


Kód TML

TML_OchyTatr_004 (10 115,48 m2)

Meno mapovatela

Suja Juraj

Dátum monitoringu

14.7.2017


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

horský vodný tok v subalpínskom stupni

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
M01.03 - záplavy a vzostup zrážok Stredná 100,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Poznámky

Na viacerých TMP (TMP2, TMP7) nebol druh zaznamenaný, nakoľko bola na týchto TMP väčšina porastov machorastov na skalách strhnutá vplyvom silného prúdu v toku. Monitoring bol realizovaný v období vyššieho prietoku v toku, tzn. nie vždy sa dalo jednoznačne určiť percentuálne zastúpenia machorastov.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
1 0,34 x 0,46 červený bod na vrchu skaly v toku, na ktorom sa druh nachádza a červené označenie na chodníku v mieste TMP TML_OchyTatr_004_20170714_001.JPG
2 0,38 x 0,69 červený bod na skale s výskytom druhu a červený bod na konári nad TMP (cca 2m vyššie od TMP1) TML_OchyTatr_004_20170714_003.JPG
3 0,23 x 0,40 červený bod na skale s výskytom druhu a tiež na chodníku v mieste TMP TML_OchyTatr_004_20170714_005.JPG
4 0,33 x 0,41 červené body na skalách, medzi ktorými sa nachádza TMP a tiež označenie na chodníku v mieste TMP TML_OchyTatr_004_20170714_007.JPG
5 0,50 x 0,45 červený bod na skale vedľa toku (skalný stupeň, pod ktorým sa nachádza TMP) a označenie na chodníku TML_OchyTatr_004_20170714_009.JPG
6 1,00 x 1,75 červený bod na skale pri brehu (od chodníka) - TMP je v toku priamo v sklonitej časti TML_OchyTatr_004_20170714_011.JPG
7 0,14 x 0,17 menšia skala priamo v toku, pod väčšou skalou s červenou značkou - na brehu toku TML_OchyTatr_004_20170714_013.JPG

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
zmácanec Smithov 7 2,00 % 40,00 % determinácia v teréne VODA_MOZAIKA - permanentne oplachovaná vodou, rastie mozaikovito medzi inými druhmi
zmácanec Smithov 5 60,00 % 40,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
zmácanec Smithov 3 30,00 % 40,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
zmácanec Smithov 4 20,00 % 40,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
zmácanec Smithov 6 30,00 % 40,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
zmácanec Smithov 1 20,00 % 40,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
zmácanec Smithov 2 2,00 % 40,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
Jungermannia pumila 4 10,00 % 2,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
Jungermannia pumila 5 5,00 % 2,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
ochyrea tatranská 4 2,00 % 0,50 % determinácia v teréne VODA_MOZAIKA - permanentne oplachovaná vodou, rastie mozaikovito medzi inými druhmi
ochyrea tatranská 5 1,00 % 0,50 % determinácia v teréne VODA_MOZAIKA - permanentne oplachovaná vodou, rastie mozaikovito medzi inými druhmi
ochyrea tatranská 3 10,00 % 0,50 % determinácia v teréne VODA_MOZAIKA - permanentne oplachovaná vodou, rastie mozaikovito medzi inými druhmi
ochyrea tatranská 7 0,00 % 0,50 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
ochyrea tatranská 2 0,00 % 0,50 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 6 30,00 % 30,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 1 20,00 % 30,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 2 5,00 % 30,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 3 30,00 % 30,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 4 20,00 % 30,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 7 3,00 % 30,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy