Vytlačiť

palina skalná

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou

Popis

Skalné štrbiny v stene Ždiarskej vidly

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

V skalných štrbinách maximálny výskyt v zatienených častiach, druh rastie v trsoch, ale aj jednotlivo, max. počet kvetov 11.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

14 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

100

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

100,00


Kvetnaté rastliny

0,00


Plodové rastliny

100,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

100,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne, na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažment

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
pochybok nízky Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
pochybok nízky Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
palina skalná Áno VU Nie
zvonček maličký Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
žerušnicník Hallerov Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
ostrica pevná Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
ostrica sadzová Nie VU Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
rožec roľný žľaznatý Nie NT Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
pluzgiernik krehký Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
chudôbka plstnatá Áno NT Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
vápnicka skalná Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
lalujka neskorá Nie LR Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
kuricka rozchodníkovitá Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
všivec Oederov Áno VU Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
iskerník alpínsky Nie LR Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
rozchodnica ružová Áno VUr Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
lomikamen protistojnolistý Nie VU Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
lomikamen vždyzelený Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
lomikamen machovitý Nie VU Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy