Vytlačiť

prilbica tuhá moravská

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

žľaby, travinnobylinné porasty, presvetlený les

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04 - pasenie Nízka 100,00 V-/B+
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Nízka 10,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 100,00 V-/B+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

V minulosti prepásané, nie je úplne vylúčené pasenie alebo priehon dobytka (susediaci LPIS). Prírodné podmienky neumožňujú zapojenie porastu - žľaby, strminy. Práve vypadávanie drevín a s tým súvisiace presvetlenie sa o i. pravdepodobne podpísalo na zlepšenie stavu populácie. Jej výskyt sa rozšíril aj mimo zakreslených plôch. Niektoré jedince boli odhryznuté živočíchmi.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

6 500,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

1 500

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Fertilné rastliny

51,00


Kvetnaté rastliny

49,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

30 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

50,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne, na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažment

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy