Vytlačiť

prilbica tuhá moravská

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Horské kosné lúky

Popis

aj vysokosteblové biotopy

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Stredná 10,00 V-/B-
G01.06 - lyžovanie, skialpinizmus Nízka 50,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 100,00 V-/B-
L05 - zosuvy pôdy Stredná 15,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Poznámky

Zaznamenaný pokles počtu jedincov. Kvitnúce jedince často nízke, málokveté. Pravdepodobne sa na tomto stave podpísal charakter počasia v týchto rokoch, Pokles početnosti môže súvisieť aj s populačnou dynamikou. Negatívne sa prejavuje rozrastanie vysadenej kosodreviny, tvoriacej husté monokultúry - súvisí stým aj degradácia pôdy? Potrebné je štúdium populačnej biológie druhu a jeho závislosti od ekologických podmienok.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

12 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

1 200

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

85,00


Kvetnaté rastliny

15,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

53 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

30,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o > 50% alebo každý rok klesá v priemere o > 5%**

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Počet jedincov Fertilné (ks) Sterilné (ks) Vitalita (%) Názov súboru fotky
TMP_AconMora_002 19,05713 / 49,19052 7 4 3 57,00 TML_AconFirm_002_20150812_01.JPG

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy