Vytlačiť

prilbica tuhá moravská

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

kosodrevina, porasty Salix silesiaca, plochy zarastajúce Rubus idaeus a Urtica dioica, žľaby aj Lk2 a i.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

60,00 % 20,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F04.02 - zber (huby, lišajníky, ostružiny, atď.) Stredná 40,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Vysoká 20,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Poznámky

Aconitum firmum ssp. moravicum je v súčasťou vysokohorských krovinových porastov - Pinus mugo, Salix silesiaca, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus a i. Časť lokality podlieha sukcesii rozrastá sa tu Rubus idaeus, Urtica dioica a vysadená kosodrevina. Nárast odumretej biomasy je tu veľmi veľký. Zdá sa že tento rok nebol pre druh priaznivý - dá sa pozorovať pokles počtu jedincov,na niektorých čiastkových plochách nebol zistený.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

55 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

5 400

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

73,00


Kvetnaté rastliny

27,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

55 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

80,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o 10-50% alebo každý rok klesá v priemere o 1-5%**

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy