Vytlačiť

ochyrea tatranská

ochyrea tatranská


Kód TML

TML_OchyTatr_001 (14 948,65 m2)

Meno mapovatela

Mútňanová Marta

Dátum monitoringu

7.8.2015


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

horský vodný tok v pásme kosodreviny a alpínskom pásme

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F04.01 - drancovanie floristických lokalít Nízka 10,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

V daný deň monitoringu bol kontrolovaný stav populácie druhu na vyznačených trvalých plochách. Označenie bolo opäť v priebehu zimných mesiacov poškodené, preto bola lokalizácia robená na základe GPS súradníc a fotodokumentácie z predošlých rokov. Stav populácie je stabilný. Bolo identifikované aj ďalšie miesto s výskytom druhu, ktoré bolo zamerané ako TMP4.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
1-nova 0,80 x 8,00 červený bod na skalnatom brehu na začiatku a konci úseku toku s výskytom druhu TML_OchyTatr_001_20150807_001.jpg
4 1,00 x 4,00 vo vodopáde - cca uprostred - fixácia farebným značením nebola robená, nakoľko je zakaždým v toku poškodená (zmazaná) TML_OchyTatr_001_20150807_007.jpg
2 0,60 x 0,50 červený bod na skalnatom brehu nad výskytom sledovaného druhu (druh na okraji toku) TML_OchyTatr_001_20150807_003.jpg
3 0,50 x 1,00 červený bod na skalnatom brehu nad výskytom druhu TML_OchyTatr_001_20150807_005.jpg

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
ochyrea tatranská 4 5,00 % 1,50 % determinácia v teréne VODA_MOZAIKA - permanentne oplachovaná vodou, rastie mozaikovito medzi inými druhmi
Brachythecium rivulare 1-nova 3,00 % 5,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
Brachythecium rivulare 3 5,00 % 5,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
zmácanec Smithov 4 70,00 % 20,00 % determinácia v teréne HOJNY - častý (hojný) druh
zmácanec Smithov 1-nova 20,00 % 20,00 % determinácia v teréne HOJNY - častý (hojný) druh
zmácanec Smithov 2 30,00 % 20,00 % determinácia v teréne HOJNY - častý (hojný) druh
zmácanec Smithov 3 25,00 % 20,00 % determinácia v teréne HOJNY - častý (hojný) druh
korýtkovec vlnkatý 1-nova 2,00 % 10,00 % determinácia v teréne HOJNY - častý (hojný) druh
Palustriella commutata 1-nova 2,00 % 20,00 % determinácia v teréne HOJNY - častý (hojný) druh
Palustriella commutata 4 5,00 % 20,00 % determinácia v teréne HOJNY - častý (hojný) druh
prútnik hviezdovitý 1-nova 0,50 % 0,50 % determinácia v teréne OJEDINELY - ojedinelý výskyt
ochyrea tatranská 2 10,00 % 1,50 % determinácia v teréne VODA_PORAST - permanentne oplachovaná vodou, tvorí kompaktné porasty
ochyrea tatranská 3 15,00 % 1,50 % determinácia v teréne VODA_PORAST - permanentne oplachovaná vodou, tvorí kompaktné porasty
ochyrea tatranská 1-nova 50,00 % 1,50 % determinácia v teréne OSTREK_PORAST - občas ostrekovaná vodou, tvorí kompaktné porasty

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy