Vytlačiť

ochyrea tatranská

ochyrea tatranská


Kód TML

TML_OchyTatr_004 (10 115,48 m2)

Meno mapovatela

Mútňanová Marta

Dátum monitoringu

5.8.2015


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

horský vodný tok v pásme kosodreviny

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Stredná 20,00 B-
F04.01 - drancovanie floristických lokalít Nízka 10,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Boli kontrolované populácie druhu na založených trvalých monitorovacích plochách. Populácie vyzerajú stabilné.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
1 0,34 x 0,46 červený bod na vrchu skaly v toku, na ktorom sa druh nachádza a červené označenie na chodníku v mieste TMP TML_OchyTatr_004_20150805_001.jpg
2 0,38 x 0,69 červený bod na skale s výskytom druhu a červený bod na konári nad TMP (cca 2m vyššie od TMP1) TML_OchyTatr_004_20150805_003.jpg
3 0,23 x 0,40 červený bod na skale s výskytom druhu a tiež na chodníku v mieste TMP TML_OchyTatr_004_20150805_005.jpg
4 0,33 x 0,41 červené body na skalách, medzi ktorými sa nachádza TMP a tiež označenie na chodníku v mieste TMP TML_OchyTatr_004_20150805_007.jpg
5 0,50 x 0,45 červený bod na skale vedľa toku (skalný stupeň, pod ktorým sa nachádza TMP) a označenie na chodníku TML_OchyTatr_004_20150805_009.jpg

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Jungermannia pumila 3 5,00 % 2,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 3 10,00 % 30,00 % determinácia v teréne HOJNY - častý (hojný) druh
ochyrea tatranská 3 20,00 % 1,00 % determinácia v teréne OSTREK_MOZAIKA - občas ostrekovaná vodou, rastie mozaikovito medzi inými druhmi
korýtkovec vlnkatý 2 30,00 % 30,00 % determinácia v teréne HOJNY - častý (hojný) druh
zmácanec Smithov 2 20,00 % 40,00 % determinácia v teréne HOJNY - častý (hojný) druh
korýtkovec vlnkatý 1 50,00 % 30,00 % determinácia v teréne HOJNY - častý (hojný) druh
ochyrea tatranská 2 25,00 % 1,00 % determinácia v teréne OSTREK_PORAST - občas ostrekovaná vodou, tvorí kompaktné porasty
zmácanec Smithov 1 20,00 % 40,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
ochyrea tatranská 1 10,00 % 1,00 % determinácia v teréne OSTREK_PORAST - občas ostrekovaná vodou, tvorí kompaktné porasty
Hygrohypnum ochraceum 3,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
Brachythecium rivulare 5,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
Jungermannia pumila 5 5,00 % 2,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 5 45,00 % 30,00 % determinácia v teréne HOJNY - častý (hojný) druh
Palustriella commutata 5 3,00 % 10,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
zmácanec Smithov 5 30,00 % 40,00 % determinácia v teréne HOJNY - častý (hojný) druh
ochyrea tatranská 5 5,00 % 1,00 % determinácia v teréne VODA_MOZAIKA - permanentne oplachovaná vodou, rastie mozaikovito medzi inými druhmi
Jungermannia pumila 4 5,00 % 2,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 4 20,00 % 30,00 % determinácia v teréne HOJNY - častý (hojný) druh
zmácanec Smithov 4 15,00 % 40,00 % determinácia v teréne HOJNY - častý (hojný) druh
ochyrea tatranská 4 15,00 % 1,00 % determinácia v teréne BEZ VODY_PORAST - bez kontaktu s vodou, tvorí kompaktné porasty

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy