Vytlačiť

ochyrea tatranská

ochyrea tatranská


Kód TML

TML_OchyTatr_002 (4 919,14 m2)

Meno mapovatela

Mútňanová Marta

Dátum monitoringu

7.8.2015


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

horský vodný tok v subalpínskom až alpínskom pásme

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

druh v daný deň monitoringu nebol na lokalite nájdený - prehľadávaný bol najmä horný tok lokality


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
zmácanec Smithov 5,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
Jungermannia pumila 2,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
Oncophorus virens 2,00 % odber na neskoršiu determináciu NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 20,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
Brachythecium rivulare 15,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
Palustriella commutata 15,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy