Vytlačiť

ochyrea tatranská

ochyrea tatranská


Kód TML

TML_OchyTatr_001 (14 948,65 m2)

Meno mapovatela

Mútňanová Marta

Dátum monitoringu

15.8.2015


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

horská bystrina v pásme kosodreviny a v alpínskom stupni

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F04.01 - drancovanie floristických lokalít Nízka 10,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

v daný deň monitoringu sa druh nepodarilo nájsť na nových miestach v toku, ale napriek tomu bola kvalita populácie hodnotená ako dobrá, pretože sa v rámci danej TML nachádza najväčšia populácia druhu na Slovensku, ktorá bola monitorovaná v iný deň.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
zmácanec Smithov 20,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
Jungermannia pumila 1,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
Oncophorus virens 1,00 % odber na neskoršiu determináciu NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 10,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
Brachythecium rivulare 5,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
Palustriella commutata 20,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy