Vytlačiť

Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov

Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov

Kód TML

TML_3220_013 (512,13 m2)

Percento plochy

80,00 %

Dátum monitoringu

23.8.2015

Meno mapovateľa

Juříček Michal


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Br2 - Horské vodné toky a bylinné porasty pozdlž ich brehov 80,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

85,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy Vysoká 100,00 V+/B+
K02.01 - sukcesia Stredná 100,00 V+

Kvalita biotopu na lokalite

25,00 % 75,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

50,00 % 50,00 %

Poznámky

V rámci úseku toku Váhu začínajícím u Svošova (N49°7.335' E19°11.866') a končícím u Bystrého (N49°6.861' E19°13.498'), bylo zjištěno několik drobných náplavů s dominancí Phalaris arundinacea, ale s absencí diagnostického druhu Calamagrostis pseudophragmites, pouze na jednom z nich na konci úseku (viz zákres TML) byl tento druh v rámci biotopu zastoupen pokryvností 25%. Druhový seznam s abundancemi jedotlivých druhů je vztažen právě k této ploše.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
mäta vodná E1 1 - menej ako 1%
mäkkula vodná E1 1 - menej ako 1%
starcek obycajný E1 1 - menej ako 1%
štiavec vodný E1 1 - menej ako 1%
Taraxacum sect. Ruderalia E1 1 - menej ako 1%
iskerník plazivý E1 1 - menej ako 1%
psincek poplazový E1 2 - medzi 1% a 50%
lipnica mociarna E1 1 - menej ako 1%
štiavec tupolistý E1 1 - menej ako 1%
devätsil lekársky E1 2 - medzi 1% a 50%
smlz patrstový E1 2 - medzi 1% a 50%
Phalaris arundinacea (syn.) E1 3 - nad 50%
konopác obycajný E1 1 - menej ako 1%
mrlík mnohoplodý E1 1 - menej ako 1%
mäta dlholistá E1 1 - menej ako 1%
roripa lesná E1 1 - menej ako 1%
vrbovka chlpatá E1 1 - menej ako 1%
Solanum lycopersicum (syn.) E1 1 - menej ako 1%
krticník hluznatý E1 1 - menej ako 1%
prhlava dvojdomá E1 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy