Vytlačiť

Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov

Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov

Kód TML

TML_3220_003 (4 568,79 m2)

Percento plochy

60,00 %

Dátum monitoringu

7.7.2015

Meno mapovateľa

Dobošová Anna


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Br2 - Horské vodné toky a bylinné porasty pozdlž ich brehov 70,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

30,00


E1

65,00

E0

15,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment Stredná 50,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 30,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Náhradná lokalita za lokalitu pri Žilinskej priehrade - bol prejdený celý pravý breh medzi Mojšom a priehradým múrom, v celej línii je minimálna vegetácia, Druhy biotopu sa tu nevyskytujú. 2 prerušované línie: 1. asi 50 m línia, pred horárňou v doline Lesnianky - dolný úsek 2. Asi 100m prerušovaná línia striedavo na oboch brehoch - horný úsek. Šírka biotopu od 0,5 do 1m na štrkových náplavách potoka. 1.polygon - po toku - horny bod: 49,0334890, 18,6628950 dolny bod 49,0336420, 18, 6619910 2. polygon - po toku - horný bod 49,0303240, 18,6692870 dolný bod 49,0308800, 18,6685660


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
Glyceria sp. E1 2 - medzi 1% a 50%
metlica trsnatá E1 1 - menej ako 1%
psincek poplazový E1 2 - medzi 1% a 50%
praslicka mociarna E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica sivá E1 1 - menej ako 1%
sitina clánkovaná E1 2 - medzi 1% a 50%
angelika lesná E1 2 - medzi 1% a 50%
lipkavec mäkký E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica metlinatá E1 2 - medzi 1% a 50%
kostihoj lekársky E1 2 - medzi 1% a 50%
nezábudka mociarna E1 2 - medzi 1% a 50%
trojštet žltkastý E1 1 - menej ako 1%
ostrica previsnutá E1 1 - menej ako 1%
ostrica žltá E1 2 - medzi 1% a 50%
lipnica mociarna E1 2 - medzi 1% a 50%
valeriána lekárska E1 2 - medzi 1% a 50%
pichliac zelinový E1 2 - medzi 1% a 50%
konopác obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
kraslica prostredná E1 2 - medzi 1% a 50%
devätsil lekársky E1 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy