Vytlačiť

Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea

Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea

Kód TML

TML_3130_025 (14 095,90 m2)

Percento plochy

5,00 %

Dátum monitoringu

1.8.2015

Meno mapovateľa

Špulerová Jana


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

19,73427 / 49,20594

Rozmery TMP

10,00 / 10,00


Fixácia TMP

nie


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Vo1 - Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflora... 5,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

5,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Stredná 10,00 V-
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Nízka 10,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
ježohlav úzkolistý E1 pokryvnosť 3 až 5% plochy 1 - menej ako 1%
sitina nitolistá E1 1 - menej ako 1%
sitina ropušia E1 1 - menej ako 1%
ostrica sivastá E1 1 - menej ako 1%
Ranunculus sp. E1 1 - menej ako 1%
páperník pošvatý E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy