Vytlačiť

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Kód TML

TML_3260_032 (95 493,48 m2)

Percento plochy

60,00 %

Dátum monitoringu

12.8.2015

Meno mapovateľa

Figura Tomáš


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Vo2 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo p... 20,00
Vo4 - Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitr... 60,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

30,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F02.01.01 - rybolov na mieste Nízka 100,00 V-/B-
K02.03 - eutrofizácia (prirodzená) Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

90,00 % 10,00 %

Manažment biotopu

80,00 % 20,00 %

Vyhliadky biotopu

80,00 % 20,00 %

Poznámky

Pekná lokalita, drhové zloženie odpovedá predchádzajúcemu mapovaniu.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
cervenavec uzlatý E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
cervenavec kuceravý E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
šípovka vodná E1 občasný (3 až 5 jedincov)
salvínia plávajúca E1 zriedkavý výskyt (1 až 3 jedince)
leknica žltá E1 zriedkavý výskyt (1 až 3 jedince)
žaburinka menšia E1 zriedkavý výskyt (1 až 3 jedince)
okrasa okolíkatá E1 občasný (3 až 5 jedincov)
ježohlav jednoduchý E1 častý (do 10 % pokryvnosti)

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy