Vytlačiť

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Kód TML

TML_3260_022 (3 632,42 m2)

Percento plochy

55,00 %

Dátum monitoringu

21.7.2015

Meno mapovateľa

Bubíková Kateřina


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Vo2 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo p... 55,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

0,00

E0

55,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H05.01 - odpadky a pevný odpad Stredná 25,00 V-/B-
K02.03 - eutrofizácia (prirodzená) Nízka 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Lokalita je až na odpadky v dobrém stavu. V obci u mostu na ulici Za Hronom, kde lokalita začíná, je malá romská osada, která je zdrojem znečištění.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
pramenovka obycajná E0 početný (od 11 – 50 % pokryvnosti)
Rhynchostegium riparioides E0 početný (od 11 – 50 % pokryvnosti)

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy