Vytlačiť

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Kód TML

TML_3260_021 (1 609,13 m2)

Percento plochy

55,00 %

Dátum monitoringu

1.7.2015

Meno mapovateľa

Bubíková Kateřina


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Vo4 - Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitr... 55,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

55,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.03 - eutrofizácia (prirodzená) Nízka 100,00 B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
okrasa okolíkatá E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
pramenovka obycajná E1 početný (od 11 – 50 % pokryvnosti)
stolístok klasnatý E1 početný (od 11 – 50 % pokryvnosti)

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy