Vytlačiť

Panónsko-balkánske cerové lesy

Panónsko-balkánske cerové lesy


Kód TML

TML_91M0_188

Dátum monitoringu

30.7.2015

Meno mapovateľa

Kliment Pavel


Výmera TML

37 631,05 m2

JPRL

993a

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls3.1 - Teplomilné submediteránne dubové lesy 7,00
Ls3.4 - Dubovo-cerové lesy 93,00

Pokryvnosť etáže

E3

70,00

E2

22,00


E1

30,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

280 , 310

Sklon (%)

5,00

Expozícia

SZ

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

60,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

1,00

80,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

15,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

100,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

10,00

1 - Mierne zhoršený

15,00

2 - Stredne zhoršený

70,00

3 - Výrazne zhoršený

5,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Narušený

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 50,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Výchovné zásahy 60,00

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 40,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 10,00 V-/B-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Vysoká 70,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Vysoká 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
mednicka jednokvetá 501+ medzi 1% a 25%
hruška planá E1 0,10
slivka trnková E1 1,00
ruža šípová E1 0,10
javor polný E1 2,00
dub cerový E1 3,00
Quercus petraea agg. E1 4,00
pakost smradlavý 1-10 menej ako 1%
javor polný E2 3,00
ostrica Micheliho 1-10 menej ako 1%
javor tatársky E2 4,00
lipkavec obycajný 11-500 menej ako 1%
ruža šípová E2 0,10
veronika lekárska 1-10 menej ako 1%
zob vtácí E2 6,00
veronika obycajná 11-500 menej ako 1%
Crataegus oxyacantha (syn.) E2 4,80
kuklík mestský 1-10 menej ako 1%
dub cerový E2 0,50
jahoda obycajná 11-500 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy