Vytlačiť

Panónsko-balkánske cerové lesy

Panónsko-balkánske cerové lesy


Kód TML

TML_91M0_033

Dátum monitoringu

4.8.2015

Meno mapovateľa

Lizoň Branislav


Výmera TML

129 178,67 m2

JPRL

966

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls2.2 - Dubovo-hrabové lesy panónske 50,00
Ls3.4 - Dubovo-cerové lesy 50,00

Pokryvnosť etáže

E3

70,00

E2

25,00


E1

2,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

240 , 300

Sklon (%)

7,00

Expozícia

V

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

50,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

1,00

100,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

2,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

100,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

0

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

5,00

1 - Mierne zhoršený

35,00

2 - Stredne zhoršený

50,00

3 - Výrazne zhoršený

10,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Narušený

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Stredná 70,00 V-/B-
K01.01 - erózia Stredná 15,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
ciernohlávok obycajný 1-10 menej ako 1%
ostružina srstnatá 11-500 menej ako 1%
ostrica Micheliho 1-10 menej ako 1%
Fragaria sp. 11-500 menej ako 1%
kuklík mestský 1-10 menej ako 1%
fialka Rivinova 11-500 menej ako 1%
lipkavec Schultesov 11-500 menej ako 1%
hrab obycajný E3 5,00
mrvica lesná 11-500 menej ako 1%
dub cerový E3 45,00
Quercus petraea agg. E3 20,00
hloh jednosemenný E3 0,10
javor tatársky E3 0,10
hrab obycajný E2 0,10
lieska obycajná E2 0,10
javor tatársky E2 0,50
hloh jednosemenný E2 2,00
slivka trnková E2 0,50
ruža šípová E2 0,10
zob vtácí E2 22,00

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy