Vytlačiť

Panónsko-balkánske cerové lesy

Panónsko-balkánske cerové lesy


Kód TML

TML_91M0_175

Dátum monitoringu

30.7.2015

Meno mapovateľa

Siakeľ Peter


Výmera TML

91 542,19 m2

JPRL

342

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls3.4 - Dubovo-cerové lesy 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

70,00

E2

5,00


E1

85,00

E0

0,50


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

285 , 290

Sklon (%)

2,00

Expozícia

JZ

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

70,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

98,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

2,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

65,00

70,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

2,00

70,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

3,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

98,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

2,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

75,00

1 - Mierne zhoršený

23,00

2 - Stredne zhoršený

1,00

3 - Výrazne zhoršený

1,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 100,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Výchovné zásahy 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.06 - Výchova lesa Nízka 100,00 V+/B+
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Nízka 1,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Nízka 10,00 B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
veronika obycajná 501+ medzi 1% a 25%
javor polný E1 0,50
Crataegus sp. E1 1,00
Rosa sp. E1 0,50
hruška planá E1 0,50
ciernohlávok velkokvetý 501+ medzi 1% a 25%
zob vtácí E1 6,80
lýrovka obycajná 11-500 menej ako 1%
cerešna vtácia E1 0,10
lipnica hájna 501+ nad 25%
Quercus petraea agg. E2 0,10
bršlen európsky E1 0,10
hruška planá E2 0,10
dvojhrot chvostovitý 1-10 menej ako 1%
Crataegus sp. E2 0,10
Festuca ovina agg. 11-500 menej ako 1%
slivka trnková E2 1,00
jastrabník strapcovitý 1-10 menej ako 1%
Rosa sp. E2 0,50
Sedum maximum (syn.) 0 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy