Vytlačiť

Panónsko-balkánske cerové lesy

Panónsko-balkánske cerové lesy


Kód TML

TML_91M0_189

Dátum monitoringu

4.8.2015

Meno mapovateľa

Siakeľ Peter


Výmera TML

77 838,01 m2

JPRL

1059A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls2.2 - Dubovo-hrabové lesy panónske 15,00
Ls3.3 - Dubové nátržníkové lesy 0,10
Ls3.4 - Dubovo-cerové lesy 80,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 4,90

Pokryvnosť etáže

E3

75,00

E2

20,00


E1

70,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

270 , 350

Sklon (%)

20,00

Expozícia

J

 

Poznámky

zmena biotopu z 91I0_167 na biotop 91M0_189 X9 - agát, borovica sosna


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

30,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

2,00

100,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

40,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Výborný

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

30,00

Viacetážový

70,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

40,00

1 - Mierne zhoršený

50,00

2 - Stredne zhoršený

10,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 100,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Výchovné zásahy 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.06 - Výchova lesa Nízka 100,00 V+/B+
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Stredná 100,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
javor tatársky E1 1,00
krížavka jarná 0 menej ako 1%
bršlen európsky E1 0,50
zanovätník cernejúci 0 menej ako 1%
drien obycajný E1 3,00
krucinka farbiarska 0 menej ako 1%
cerešna vtácia E1 0,50
Festuca sp. 0 menej ako 1%
Quercus petraea agg. E1 3,00
cermel lúcny 0 menej ako 1%
dub cerový E1 7,00
datelina horská 0 menej ako 1%
hrab obycajný E1 18,50
rimbaba chocholíkatá 1-10 menej ako 1%
javor polný E1 5,00
jahoda obycajná 1-10 menej ako 1%
Crataegus sp. E1 3,00
reznacka hájna 11-500 menej ako 1%
borievka obycajná E2 0,10
Euphorbia cyparissias (syn.) 11-500 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy