Vytlačiť

Bukové a jedľové kvetnaté lesy

Bukové a jedľové kvetnaté lesy


Kód TML

TML_9130_044

Dátum monitoringu

3.8.2015

Meno mapovateľa

Hatala Norbert


Výmera TML

118 710,00 m2

JPRL

361_1_2

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 60,00
X1 - Rúbaniská s prevahou bylín a tráv 30,00
X2 - Rúbaniská s prevahou drevín 10,00

Pokryvnosť etáže

E3

55,00

E2

15,00


E1

35,00

E0

1,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

480 , 660

Sklon (%)

65,00

Expozícia

JV

 

Poznámky

Rubus sp. = Rubus fruticosus;


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

98,00

Nepôvodné

2,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

35,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

60,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

40,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

10,00

160,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Podiel rovnoveké %

15,00

45,00

15,00

45,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

3,00

160,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

35,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Výborný

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

65,00

Dvojetážový

35,00

Viacetážový

0,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

2

Zvlášť cenné

2

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

1

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

30,00

1 - Mierne zhoršený

40,00

2 - Stredne zhoršený

30,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Stredne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 30,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 50,00
Ťažbovo-obnovné zásahy 50,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.06 - Výchova lesa Vysoká 50,00 V-/B-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Stredná 35,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
pakost smradlavý 0 menej ako 1%
fialka Rivinova 1-10 menej ako 1%
lubovník bodkovaný nepôvodné 0 menej ako 1%
krticník hluznatý 1-10 menej ako 1%
veronika lekárska 11-500 medzi 1% a 25%
katarínka vlnkatá 1-10 menej ako 1%
ploník stencený 0 menej ako 1%
Mnium punctatum (syn.) 0 menej ako 1%
ostrica chlpatá 0 menej ako 1%
Erigeron canadense (syn.) invázne 0 menej ako 1%
sitina rozložitá 0 menej ako 1%
ostružina malinová 1-10 menej ako 1%
Hieracium sylvaticum (syn.) 0 menej ako 1%
jahoda obycajná 1-10 menej ako 1%
Gnaphalium sylvaticum (syn.) 0 menej ako 1%
starcek erukolistý nepôvodné 0 menej ako 1%
lulkovec zlomocný 1-10 menej ako 1%
cistec lesný 1-10 menej ako 1%
ostrica prstnatá 0 menej ako 1%
ostrica lesná 1-10 medzi 1% a 25%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy